Service Icon 1

نصب و نظارت

تجربه‌ تنوتاس تابان در زمینه نصب تجهیزات برای مخازن ذخیره به چند دهه می‌رسد. از جمله این تجهیزات می‌توان سقف شناور داخلی و خارجی مخازن، سیستم‌های نشت بند سیستم‌های تهویه سقف‌های آلومینیومی گنبدی شکل و سایر موارد شامل سیستمهای اطفاء حریق و سیستم‌های کنترل را برشمرد. ضمانت ما برای کارآمدی و ایمنی در اجرای پروژه‌های نصب ، علاوه بر تجربه چند دهه فعالیت، مهارت و دانش بالای تیم مهندسی ماست. علاوه بر این تنوتاس تابان آمادگی کامل دارد تا با ارائه خدمات نظارتی هزینه پروزه‌های نصب و راه‌اندازی را برای کارفرمایان به حداقل برساند.

بازرسی

از جمله متنوع ترین و گسترده ترین خدماتی که ویستا در زمینه مخازن ذخیره و اجزای آن ارائه می‌دهد، خدمات بازرسی و نظارتی است. این خدمات به صاحبان مخازن کمک می‌کند تا با کسب آگاهی کافی از شرایط مخزن خود بهترین و به صرفه ترین رویکرد را در مورد نگهداری، جایگزینی یا تعمیر آن اتخاذ نمایند. تیم مجرب کارشناسی ما با ارائه خدمات نظارتی مختلف از جمله بررسی شاقولی و تدور محیطی مخزن در ارتفاعات مختلف، بررسی وضعیت سیستم‌های نشت بند و roof drain و ...از تحمیل هزینه اضافی بر صاحبان مخازن جلوگیری می‌کنند.

Service Icon 2
Service Icon 3

خدمات مهندسی و مشاوره‌ای

هدف اصلی مجموعه ما ارائه بهترین و کاملترین خدمات مهندسی و مشاوره‌ایست. ویستا به پشتوانه دانش و مهارت گروه مهندسی خود به صرفه ترین و دقیق ترین راهکارها را در زمینه نصب، نگهداری و جایگزینی مخازن به صاحبان آنها ارائه می‌دهد . مهمترین متغیرهای مؤثر در طراحی مخزن در مشاوره‌های مهندسی ما در نظر گرفته می‌شوند. از جمله این متغیرها می‌توان به شرایط عملکرد مخزن و محیط پیرامون آن، مایعات مرد نظر برای ذخیره، دوام مخزن و از این دست موارد اشاره کرد. احاطه کامل به این متغیرها ساخت بهترین مخزن مناسب با نیاز کارفرما را امکان پذیر می‌سازد.